Doktorlarımız

Dr. Fereşhteh Edipsoy
Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Ahmet Turan Fettahoğlu
Dr. Alparslan Tolasa
Dr. Hamdusana Gündüz
Dr. Şerif Kavvasoğlu
Dr. Mine Tuğal
Dr. Said Edipsoy