Hamdusana Gündüz

adı ve soyadı:Hamdusana Gündüz
Unvanı:Dış Tabibi
Görevi:
Doğum Yeri/Tarihi:KLUP / 20/03/1996
Mezun Olduğu Okul/Fakülte:Dicle Üniversitesi Diş Hakimliği Fakültesi
Diploma Tarih ve No:27/07/2020 / 2015150012