Said Edipsoy

adı ve soyadı:Said Edipsoy
Unvanı:Uzman Doktor
Görevi:Göz Hastalıkları
Doğum Yeri/Tarihi:İran/Tabriz / 13/07/1956
Mezun Olduğu Okul/Fakülte:Atatürk Ünıversitesi (Erzurum) Tıp Fakültesi
Diploma Tarih ve No:08/04/1983 / E709