Ahmet Turan FETTAHOĞLU

adı ve soyadı:Ahmet Turan FETTAHOĞLU
Unvanı:Uzman Doktor
Görevi:Radyoloji Ünitesi Sorumlu Uzmanı
Doğum Yeri/Tarihi:İstanbul / 20/03/1949
Mezun Olduğu Okul/Fakülte:İstanbul Ünıversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Diploma Tarih ve No:26/06/1973 / 628