Efram Zeki Cangül

adı ve soyadı:Efram Zeki Cangül
Unvanı:Uzman Doktor
Görevi:İç Hastalıkları
Doğum Yeri/Tarihi:Mardin / 09,04,1955
Mezun Olduğu Okul/Fakülte:Dilçe Üniversitesi (Diarbakır) Tıp Fakültesi
Diploma Tarih ve No:29,06,1979 / 7299