Zeynep Otlu (Olgun)

adı ve soyadı:Zeynep Otlu (Olgun)
Unvanı:Uzman Tabip
Görevi:Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Doğum Yeri/Tarihi:Elbistan / 18,03,1955
Mezun Olduğu Okul/Fakülte:Erciyes Ünıversitesi Tıp Fakültesi
Diploma Tarih ve No:05,07,1979 / 97